Menu Sluiten

De basis is infrastructuur

8 november 2021

De weg naar het werken met ict innovaties wordt steeds meer gedomineerd door de behoefte aan een ict infrastructuur die op een moderne manier innovaties en vernieuwingen mogelijk maakt. Deze ict infrastructuur ligt dus aan de basis van de toekomstige werkwijze van zorgorganisaties. Vaak is de huidige infrastructuur beperkt, gebrekkig en verouderd. Daarom vraagt ict infrastructuur om bestuurlijk inzicht, visie en aandacht. Het verbinden van de digitale zorgorganisatie aan de fysieke zorgorganisatie is het werkend perspectief.

 

Dit vraagt om een investering in de ICT infrastructuur die het principe van een toekomstige digitale zorgorganisatie faciliteert en zorgt dat:

  • Er een basis is die zorgt dat nieuwe oplossingen kunnen functioneren en met elkaar samenwerken
  • Deze als generieke basis dient en vernieuwingen nu en in de toekomst faciliteert.

 

Nieuwe inzet van technologie vraagt veel meer van uw ict dan voorheen

Inmiddels is alle technologie die gebruikt wordt een vorm van ict, die met andere onderdelen in uw ict kan en moet samenwerken. Per saldo worden we ook steeds afhankelijker van ict, naarmate we er meer mee gaan werken: alles moet 24/7 werken omdat het anders het werken hindert.

Dit vraagt om overzicht en een manier van kijken naar de complexe ict kant met een bestuurlijke blik en voldoende kennis van het thema. Steeds belangrijker wordt hierbij de basis ict infrastructuur die nodig is om werkplekken, applicaties, slimme sensornetwerken, zorgdomotica en telefonie met elkaar te laten samenwerken.

 

Bijvoorbeeld

Een zorgorganisatie gaat een nieuw ECD (elektronisch cliëntendossier) gebruiken, wat de werkprocessen beter gaat ondersteunen en dus continu en overal gebruikt gaat worden. In de praktijk blijkt dat de draadloze Wifi en bedrade netwerken, met externe verbindingen tekort schieten, deze worden dus vervangen. Kort daarna is de telefonie aan vervanging toe, waardoor weer veel kosten gemaakt worden aan de nieuw ingezette technologie van verbindingen en WiFi. Vervolgens blijkt dat de nieuwe gewenste domotica en de speciale bril voor wondzorg op afstand weer andere aanpassingen van de basis vergen, en dit was allemaal niet voorzien en brengt dus weer extra kosten met zich mee. En toen kwam corona en bleek dat beeldbellen vanuit de organisatie niet mogelijk is doordat het netwerk dichtgetimmerd is en hier niet in voorziet. Had dit ook anders gekund?

Wat hebben ICT, werkplekken, applicaties, telefonie en domotica te maken met het draadloze netwerk?

De ict infrastructuur is voor veel nieuwe oplossingen steeds belangrijker en generieker. Zo wordt het draadloos netwerk steeds meer gebruikt door mobiele werkplekken, telefonie en/of domotica en wordt steeds meer uitgegaan van altijd en overal verbonden zijn, 7×24 u, waarbij ook vitale en levensreddende oplossingen betrouwbaar gebruikt moeten worden. Dit vraagt om inzicht in de eigen ict infrastructuur en de noodzaak om deze aan te passen voordat nieuwe toepassingen kunnen worden gebruikt: veilig en zonder frustraties. Van oudsher wordt hiervoor een WiFi netwerk ingezet en door de jaren uitgebreid, kijkend naar het gebruik zijn er andere technieken efficiënter in te zetten. 

 

ICT vraagt om bestuurlijke aandacht en de juiste vragen en interventies

Ict wordt steeds belangrijker en wordt naast de medewerkers één van de belangrijke assets om goede zorg te kunnen verlenen. Dit vraagt om visie en een plan. Hierbij is een extra moeilijkheid dat de huidige situatie zich niet zomaar laat veranderen in een nieuwe ict omgeving. Het is als een verbouwing in een bestaand woongebouw waar de bewoners blijven wonen: dit is moeilijk en complex. Belangrijk is dat het bestuur hierbij richting geeft: koers, middelen en doelen en daadwerkelijk sturing geeft aan de majeure verandering. Daarbij geldt ook nog eens dat in de praktijk de ict steeds meer gaat werken voor en met het primaire zorgproces. Zorg moet daarmee ook grip en zeggenschap over ict krijgen.

 

BIjvoorbeeld: Een zorgorganisatie in de VVT vraagt zich af hoe zij de visie op zorg kan vertalen in een visie op ict en wat de consequenties zijn voor de organisatie, de budgetten en technologie. Op basis van deze kijk op de toekomst wordt een strategie ontwikkeld om tot een faciliterende basis te komen. Met deze basis werkt de medewerker net als thuis: op de tablet, laptop en vaste computer is er verbinding met de applicaties. De zorgmedewerker heeft slechts één device: de smartphone. Deze werkt door de gehele organisatie. Ondersteunend personeel kan ongeacht locatie (thuis, in de trein of in een locatie van de organisatie) hun werk veilig en betrouwbaar uitvoeren. Toekomstige ontwikkelingen als slimme inco, VR brillen en domotica voor zorg kunnen aangesloten worden op de aangelegde basis ict infrastructuur.  

 

Altijd overal werken, veilig werken en maximaal gebruik maken van het internet als betrouwbaar netwerk zijn hierin de basis. Dat is niet nieuw, de banken hebben op deze manier de netwerken en ons telebankieren goed en veilig geregeld.

Meer weten of een adviesgesprek plannen?

Rens vertelt je graag meer over onze oplossingen. Bel Rens op 06 53 73 87 57 of mail naar [email protected]