Menu Sluiten

Privacyverklaring Coreon B.V. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 oktober 2021 tot nader order. 

 

Coreon B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar Website. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom hebben wij een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij: 

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

 

Voor alle aanvullende informatie m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.coreon.nl allemaal doen met informatie die we over u krijgen. 

Als u vragen heeft of meer informatie wilt m.b.t. uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Coreon B.V. via [email protected] of 088 263 76 00. 

 

De huidige privacyverklaring die u vindt op onze website is de enige versie die voor u van toepassing is, zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige verklaring vervangt. 

 

Wettelijke bepalingen 

 1. De website, https://www.coreon.nl 
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hierna ook genoemd ‘de beheerder’ Coreon B.V. gevestigd te Dokter Stolteweg 70b, 8025 AZ Zwolle, kvk nummer 01137185. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coreon B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:   

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Naam van uw organisatie 

Uw gegevens worden verzameld door Coreon B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coreon B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Contactformulier
Wij gebruiken de gegevens die u achterlaat in het contactformulier om contact met u op te nemen over het door u aangegeven onderwerp. Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem Hubspot en kunnen op een later moment geraadpleegd worden om contact met u op te nemen. 

Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden. 

 

Nieuwsbrief
Indien u gebruik maakt van het contactformulier kunt u de mogelijkheid aangeven de nieuwsbrief te ontvangen. Zodra u deze optie aanvinkt wordt u automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees in ons CRM systeem Hubspot. Via de nieuwsbrief ontvangt u onze laatste blogposts, tips en informatie over onze diensten. 

Hiervoor gebruiken wij uw naw gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement kunt u op ieder gewenst moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

 

Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden. 

 

Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coreon B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coreon B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website via Google Analytics, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. 
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

 • Functionele cookies: zoals sessie informatie, voor het bijhouden van sessieinformatie 
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc dit gebeurt.

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen er cookies afkomstig van derden op uw computer worden geplaatst. 
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage in en een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met [email protected] 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek(en) kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coreon B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]